Форум Рекламна Фотография

Доц. Никола Лаутлиев, АМТИИ: 'Фикцията в модната фотография'

Доц. Лаутлиев ще изнесе лекция на тема "Фикцията в модната фотография" - http://forumrf.org/program.html