Форум Рекламна Фотография

Проф. д-р Христо Кафтанджиев ще изнесе лекция на тема 'Фотографската метафора в рекламата'

Проф. д-р Христо Кафтанджиев любезно прие поканата на организаторите да изнесе лекция на тема "Фотографската метафора в рекламата", на 17.05.2013 г., като представител на фирмата Print & Publishing , която издава списанията Прографика, Полиграфия и Пропак - http://www.print-publishing.bg

Христо Кафтанджиев e доктор на филологическите науки и професор във Факултета по журналистика на Софийския университет.
Преподава обща теория на рекламата, креативни аспекти на рекламата, реклама и визуална комуникация, интеркултурна комуникация и реклама, семиотика и реклама, рекламни кампании, търговски марки, интегрирани маркетингови комуникации и др.
Чест гост е в чужбина, където чете лекции по маркетингови комуникации на различни стоки и услуги - телекомуникации, автомобили, напитки, финансови услуги, мода, фармацевтика, туризъм, авиоуслуги и др.
Специализирал е в Холандия, Обединеното кралство, Ирландия и Русия.
Член е на журито на Нюйоркския рекламен фестивал (The New York Festivals).
Автор е на книги и на много научни статии по реклама и семиотика.