Форум Рекламна Фотография

Атанас Кънчев

Доц. АТАНАС КЪНЧЕВ

1949 - роден в Стара Загора, България

1970 - 1972 - студент по актьорско майсторство във ВИТИЗ “Кръстю Сарафов”

1972 - 1977 -  магистър по операторско майсторство - Институт  по кинематография (ВГИК), Москва

1977 - 1983 - кореспондент на БНТ в Москва

1983 - 1991 - кинооператор в студия за игрални филми “Екран”, работи за телевизионната програма “Всяка Неделя”

1989 - заснема документална поредица “Изкуството на Кипър” по поръчка на Гръцката телевизия

1995 - 1999 - създава визуален архив на “Център за изкуства - Сорос”, София

От 1995 - преподавателпо фотография в НАТФИЗ “Кръстю Сарафов”, София

Награди:

1972 - Първа награда на Национална фотоизложба

1982 - Голямата международна награда за фотография на вестник “Правда”

1990 - Номинация за студентски Оскар за филма “Маската или другото лице” заедно с режисьора Пламен Сяров

2007- Първинаградина ФАРА 2007 /Фестивал на Асоциацията на рекламните агенции в България/ в категориите„Външна реклама”, „Дизайн”и „Рекламна кампания” за кампания „Струва си да помогнеш”, рекламодател Български Червен Кръст, с рекламна агенция Publicis Marc

2008-  Сребърнинаградина ФАРА 2008 в категориите„Външна реклама”  и „Дизайн” за „Шуменско: каса бира” , с рекламна агенция Noble Graphics Creative Studio

2008-  Номинация на ФАРА 2008 в категорията „Преса” за „Ехо Хидробалсам: баба” , с рекламна агенция Noble Graphics Creative Studio

2008- Номинациина 15-ти РЕКЛАМЕН ФЕСТИВАЛ НА НОВА ЕВРОПА - Golden Drum, Порторож 2008 в категорията „Външна реклама” за  „Audi R8: Полицай”и в категорията „Медиа кампания” за  „Шуменско: каса бира”и ”EGGO: Ексхибиционист”, с рекламна агенция Noble Graphics Creative Studio

2008- Бронзова награда на 22 nd EPICA - Europe’s Premier Creative Awards

2008 в категорията „Техника”  за „Шуменско: каса бира”, с рекламна агенция Noble Graphics Creative Studio

2008- Сребърна награда на EUROBEST – The European Festival of Creativity 2008 в категорията „Дизайн” за „Шуменско: каса бира”, с рекламна агенция Noble Graphics Creative Studio

2010- Бронзованаграда на ФАРА 2010 в категорията „Прес реклама” за „Търсят се млади лъвове”, рекламодател Вестникарска група „България”, с рекламна агенция Publicis Marc

2012- Бронзованаграда на ФАРА 2012в категорията „Кампания / Услуги" за „Класическите български аудиокниги”, рекламодател Greenwaves Audio, с рекламна агенция Publicis Marc

Авторски фотоизложби:

1983 - “Байкал”, София

1984 -  “Фото етюди”, Тула, Русия

1988 - “Лица от “Всяка Неделя”, София

1993 - “И това е България”, София

1994 - “Помаците”, Британски музей, Лондон

1996 - “Кукери”, Пловдив

1997 - “Кукери”, Комотини, Гърция

1998 - “Връщане напред”, София

2001 - “Поетични мигове”, Виена, Австрия

2003 - “Поетични мигове”, Москва, Русия 2003г.

Рекламна фотография за:

 

Saatchi&Saatchi, Noble Graphics Creative Studio, Publicis Marc Group, MAG Advertising, Graffiti BBDO, New Moment New Ideas Company, Headlight Communications, Oxygen

 

Рекламна фотография на брандовете:

 

Audi, Банка ДСК, Банкя, Български червен кръст, Carlsberg, Coca Cola, Garnier, Globul, Maggi, Monteli, OMV, Пиринско, Renault, Rollplast, СОТ 161, Toyota, Tuborg, UNICEF, Schneider Electric, Schweppes, Шуменско пиво, Western Union, Загорка, Захарни заводи и др.

 

 

Assoc. prof. ATANAS KANCHEV

1949 - born in the town of Stara Zagora, Bulgaria

1970 - 1972 - student in acting at the High Institute of Theatre Art “Krustyo Sarafov”

1972 - 1977 - masters degree in cameramanship - Institute of Cinematography, Moscow

1977 - 1983 - correspondent of the Bulgarian National Television in Moscow

1983 - 1991 - cameraman in a studio for feature films “Ekran”, works for the television programme “Every Sunday”

1989 - shoots the documentary series on “The Art of Cyprus” commissioned by the Greek National Television and directed by Hristos Shopahas

1995 - 1999 - creates visual archive for the “Soros Center for the Arts - Sofia”

Since 1995 - аrt-master of cinematographic classes at the National Academy For Theatre And Film Arts “Krustyo Sarafov” Sofia

Awards:

1972 - First award at National Photo Exhibition

1982 - The great International award for photography from “Pravda” newspaper

1990 - Nomination for a student Oscar for the movie “The Mask or the Other Face”, together with the director Plamen Siarov

2007 - First prize at FARA 2007 / Festival of the Association of Advertising Agencies in Bulgaria / in the "Outdoor", "Design" and "Advertising campaign" categories in the campaign "It’s worth helping", advertiser: Bulgarian Red Cross, advertising agency: Publicis Marc

2008 - Silver Awards at FARA 2008 in the "Outdoor" and "Design" categories for "Shumensko: a case of beer", advertising agency: Noble Graphics Creative Studio

2008 - Nomination at FARA 2008 in the category "Press" for "Echo Hydro balsam: Grandma", advertising agency: Noble Graphics Creative Studio

2008 - Nominations at the 15th Advertising Festival of New Europe - Golden Drum, Portorož 2008 in the category "Outdoor" for "Audi R8: Officer" and the category "Media Campaign" for "Shumensko: a case of beer"and “EGGO: exhibitionist”, advertising agency Noble Graphics Creative Studio

2008 - Bronze Award at the 22nd EPICA - Europe's Premier Creative Awards

2008 in the category "Technology" for "Shumensko: a case of beer", advertising agency Noble Graphics Creative Studio

2008 - Silver Award at EUROBEST - The European Festival of Creativity 2008 in the category "Design" for "Shumensko: a case of beer", advertising agency Noble Graphics Creative Studio

2010 - Bronze Award at FARA 2010 in the category "Press advertising" for "Young lions wanted”, advertiser: Newspaper Group "Bulgaria", advertising agency: Publicis Marc

2012 - Bronze Award at FARA 2012 in the category "Campaign / Services" for "Classic Bulgarian audiobooks",advertiser:Greenwaves Audio, advertising agency:Publicis Marc

One-artist Photo Exhibitions:

1983 – “Baikal”, Sofia

1984 – “Photographic Essays”, Toula, Russia

1988 – “Faces from ·Every Sunday”, Sofia

1993 – “And This is Bulgaria Too”, Sofia

1994 – “The Bulgarian Mohammedan”, British Museum, London

1996 – “Koukeri”, Plovdiv

1997 – “Koukeri”, Komotini, Greece

1998 – “Future Revisited”, Sofia

2001 – “Poetic Moments”, Vienna, Austria

2003 – “Poetic Moments”, Moscow, Russia

Advertising photography for:

 

Saatchi&Saatchi, Noble Graphics Creative Studio, Publicis Marc Group, MAG Advertising, Graffiti BBDO, New Moment New Ideas Company, Headlight Communications, Oxygen

Advertising photography of the brands:

Audi, Банка ДСК, Банкя, Български червен кръст, Carlsberg, Coca Cola, Garnier, Globul, Maggi, Monteli, OMV, Пиринско, Renault, Rollplast, СОТ 161, Toyota, Tuborg, UNICEF, Schneider Electric, Schweppes, Шуменско пиво, Western Union, Загорка, Захарни заводи и др.