Форум Рекламна Фотография

Васил Германов

www.vasilgermanov.com
 
Занимава се с фотография от 17 години, завършва Професионалната гимназия по полиграфия и фотография със специалност Фотография. Кариерата му стартира като асистент на едни от най-добрите български фотографи. 
 
Снима за по-голямата част от българските и франчайз издания у нас - EVA, Едно, Егоист, Капитал Light, Amica, Harper's Bazaar, Elle, Esquire, FHM, Grazia, Cosmopolitan, Glamour. Работи с по-големите български рекламни агенции. В порфолито си има рекламни кампании на световни и български компании като Coca Cola, Audi, Nescafe, Acer, Capasca, Mellini, Serdika Center и много други. 
 
Един от основателите на дигиталната платформа Under The Line. 
 
повече фотографии: www.vasilgermanov.com
 

 
Vasil Germanov is involved in photography for 17 years, graduated from the National High School of polygraphy and photography specialty Photography. His career began as an assistant to one of the best Bulgarian photographers.
 
Shoots for the majority of Bulgarian and franchise issues in the country - EVA, Edno, Egoist, Capital Light, Amica, Harper's Bazaar, Elle, Esquire, FHM, Grazia, Cosmopolitan, Glamour. Works with major Bulgarian advertising agencies. His portfolio includes advertising campaigns for international and Bulgarian companies such as Coca Cola, Audi, Nescafe, Acer, Capasca, Mellini, Serdika Center and many others.
 
Co-founder of the digital platform Under The Line.