Форум Рекламна Фотография

Даниел Леков

www.daniellekov.com

At Studio Lampa Ltd, we’ve got you covered: on-location and studio shoots, digital and silver photography, video, studio rental. We have a first-class network of free-lance producers, directors, stylists, make-up artists, hair stylists and other related professionals. If you wish to have a one-stop-shop experience, Studio Lampa Ltd. can provide you with this opportunity. Our work is priceless, but you will find it all quite affordable.

Daniel Lekov

born 1981, Sofia, Bulgaria

Education

2008 - National Academy for Theatre and Film Arts Krastyo Sarafov (NATFA), speciality  Photography, bachelor of art (BA)

2010 - Academy of music, dance and fine arts - Plovdiv, speciality  Photography, master of art (MA)

2012 - PhD in department of Film and television cinematography and Photography, National Academy for Theatre and Film Arts Krastyo Sarafov (NATFA)

Professional Development

2006 - 2008 photo editor and photographer, 359 magazine

2008 - 2009 photographer, VAGABOND magazine, HIGHFLIGHTS magazine and Go Greece magazine

2010 till now - assistant professor, National Academy for Theatre and Film Arts Krastyo Sarafov (NATFA)

2015 Studio Lampa Ltd., owner, photographer

Clients

Mtel, Telenor, Blizoo, ABSOLUT-Elyx, Lidl, Mercedes, UniCredit Bulbank, DZI, Lotte, dm, Gazprom, Rompetrol, Baumax, Groupama, 60K, Cash Credit, Biotrade, Vinprom Peshtera-vodka Flirt, Magura Winery, Black Sea Gold Pomorie, Tohun Winery, Dimitar Madjarov, DIKA, Alcomet AD, American college of Sofia,TSA, National Geographic magazine, EVA magazine, GEO magazine, Bacchus magazine

One-man shows:

Ribnovo, Bulgaria  2007, Sofia

Ribnovo, Bulgaria  2008, Plovdiv

Příští zastávka – Praha  2010, Sofia, work in collaboration with ceramist Nadya Teknedzhieva

Paris vu par camera obscura - 2010, Plovdiv

Paris vu par camera obscura - 2011, Sofia

Даниел Леков

Роден 1981, София, България

Образование:

2008 г. бакалавър, специалност „Фотография” в НАТФИЗ „Кр.Сарафов”

2010 г. магистър, специалност „Фотография” в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство (АМТИ) Пловдив

От 2012 г. докторант към катедра „Филмово и телевизионно операторство и фотография” в НАТФИЗ „Кр.Сарафов”

Професионално развитие:

2006 - 2008 г. фоторедактор и фотограф на списание „359”

2008 - 2009 г. фотограф на списания:  „VAGABOND”, „HIGHFLIGHTS” и „Go Greece”

От 2010 г. асистент в специалност „Фотография”  НАТФИЗ Кр.Сарафов

2015г. Студио Лампа ЕООД, управител, фотограф

Клиенти:

Мтел,Теленор, Blizoo, ABSOLUT-Elyx, Лидл, Mercedes, Уникредит Булбанк, ДЗИ, Lotte, dm, Газпром, Rompetrol, Baumax, Групама, 60K, Кеш Кредит, Биотрейд, Винпром Пещера АД-водка Флирт, Magura Winery, Black Sea Gold Pomorie, Tohun Winery, Димитър Маджаров, DIKA, Алкомет АД, Американски колеж в София,Тръст за социална алтернатива, списание National Geographic, списание EVA, списание GEO, списание Бакхус

Самостоятелни изложби:

„Рибново, България” -  2007 г., София, (Музикален център Борис Христов)

„Рибново, България” -  2008 г., Пловдив (Балабановата къща)

„Příští zastávka – Praha”- 2010г., София, съвместно с керамичката Надя Текнеджиева ( галерия Аросита)

„Paris vu par camera obscura”- 2010г., Пловдив ( Градска Художествена Галерия)

„Paris vu par camera obscura”- 2011г., София (галерия Аросита)