Форум Рекламна Фотография

Ивайло Станев

http://www.creativehall.eu/


Ивайло Станев (роден 1976), София, България.

Учи за кратко художествена и приложна фотография в “Национална академия за театрално и филмово изкуство”-София.

Повече от 15 години работи в сферата на модната, рекламната и комерсиалната  фотография с проекти за редица български и световни марки, издания и кампании.

През 2005 създава студио за визуални проекти CREATIVE HALL, което с времето се утвърждава като  водещо фотографско студио в България.

През 2006 година е първият български фотограф, представен по световния моден канал Fashion TV.

От 2009 година до днес е официален фотограф на двете най-големи световни мъжки издания PLAYBOY и MAXIM за България. Негови сесии са били публикувани в много от световните издания на марките.

През 2011 година екипът на CREATIVE HALL съвместно с американският фотограф Джонатън Маниън реализират рекламната кампания – BUSHMILLS BROTHERS за Европа.

От 2012  е отговорен оператор на публицистично предаване по Българската Национална Телевизия.

От влизането на ESQUIRE на българския пазар през 2014 е фоторедактор на изданието за България.

Съвместно с фотографията, Ивайло Станев работи и като видео и филмов оператор на продукции с рекламна и документална насоченост.

От 2010 година до днес  работи в върху редица видео и филмови проекти.

От 2012 година покрай своето хоби Diving, запoчва да се занимава и с новата за него Underwater photography.


Ivailo Stanev (born1976), Sofia, Bulgaria

He studied artistic and applied photography at the National Academy for Theatre and Film Arts in Sofia.

For over 15 years he worked in the field of fashion, advertising and commercial photography completing projects for a number of Bulgarian and international brands, issues and campaigns.

In 2005, he created the CREATIVE HALL studio for visual projects, that, in time, has establish itself as the leading studio of photography in Bulgaria.

In 2006, he became the first Bulgarian photographer featured on Fashion TV, the international fashion channel.

Since 2009 until present days, he has been the official photographer of the two biggest international male magazines - PLAYBOY and MAXIM - for Bulgaria. His sessions have been published in many of the labels’ international issues.

In 2011, the CREATIVE HALL team, in cooperation with the American photographer Jonathan Mannion, created the advertising campaign of BUSHILLS BROTHERS for Europe.

Since 2012, Ivailo Stanev has been the cameraman in charge for a publicistic programme at the Bulgarian National Television.

Since the ESQUIRE entered Bulgarian market in 2014, he has been the magazine’s photographer for Bulgaria.

Along with practicing photography, Ivailo Stanev works as a video- and films’ cameraman for advertising and documentary productions.

As of 2012, along with his hobby of Diving, he began practicing Underwater photography, a field he had not been acquainted with until that time. 

Together with his team and his passion for visual arts, Ivailo Stanev and CREATIVE HALL have reached one of the leading positions on the advertising and fashion market in Bulgaria, and they have become a much sought after partner to a number of brands and agencies in Bulgaria, Europe and the world. С екипа си и страстта към визуалните изкуства, Ивайло Станев и CREATIVE HALL достигнаха едно от водещите места на рекламния и моден пазар в България и са търсени като партньор на редица водещи марки и агенции в България, Европа и света.