Форум Рекламна Фотография

Павел Червенков

pavelchervenkov.com

Работата му за реклами и списания вдъхновява с дълбочина, значимост и въздействие, въпреки неговия стремеж към визуална умереност и минимализъм. Като автор на безбройни изключителни и запомнящи се фотографии, Павел Червенков е един от най-предпочитаните и препоръчвани фотографи в България.

 


 

Pavel Chervenkov

His work for commercials and magazines inspires depth, significance and impact, through his pursuit of visual modesty and minimalism. As an author of numerous outstanding and memorable images, Pavel Chervenkov is one of the most elected and acclaimed photographers in Bulgaria.