Форум Рекламна Фотография

Любомир Сергеев

www.sergeevstudio.com

В Sergeev Studio ние мислим.
Наистина доста мислим.
Всъщност, мисленето е нещо, което никога не преставаме да правим.
Мислим от момента, в който получаваме определена задача, чак до момента, в който представяме финалния продукт.
Мислим, докато тече процесът по избиране на определена посока за развитието на фотографските изображения.
Мислим как те биха служили за целите на нашите клиенти и дори мислим как биха допринесли за успеха и развитието на клиентите.
Мислим как те ще повлияят на предпочитанията и вкусовете на клиентите ни.
И тогава, в един определен момент, ние спираме да мислим.
Това е моментът, в който се залавяме с работата.
И венага след това, ние започваме да мислим отново.
 


At Sergeev Studio we think.
We do quite a great deal of thinking.
Actually, thinking is something we never stop doing.
We keep on thinking from the very moment we are given certain task, right up to the last second of the final product's presentation.
We keep on thinking through the whole process of choosing a particular direction of development of the photographic images.
We keep of thinking about how these would serve the purpose of our clients and further on, about how these would contribute to their success and development.
We keep of thinking how these would affect their customer's taste and preference.
Still, at some point we do stop thinking.
This is when we get down to work.
And right after that, we start thinking again.