Форум Рекламна Фотография

Енчо Найденов

www.enchonaydenov.com

Трудно е за мен, ако няма движение, но студийната фотография не предполага дълги пътешествия. Затова аз трябва да компенсирам - постоянно самоусъвършенстване, нови проекти, ново оборудване. Всичко трябва да е в безспирно движение, а аз имам нужда да съм в центъра - така ми харесва.

Повече от 15 години съм в модната, рекламна и изобщо в комерсиалната фотография.

Работих за най-добрите български списания и клиенти, търсен бях от международни клиенти, видях своя снимка на корицата на списание PHOTO, след спечелването на техния световен годишен конкурс.

Моят екип надминава очакванията за ниво на услугата, моите стандарти за качество са високи. Много високи.

Някои от клиентите:  

Списания: AMICA, BEAUTY, EGOIST, ELLE, EVA, Harper’s Bazzar, HiComm, Madame Figaro, Moda, Playboy

Клиенти: Actavis, Alen Mak, BBB, Bella, Bodyform, BTK/VIVATEL, ЦСКА, DANON, Банка ДСК, Евроком, F.3.A.R., Flirt lingerie, Delfina, Hillman, кафе Lazarrin, Mtel, FIBank, Prista Oil, Raphael jewelry, Strip underwear, UNICEF


It is hard for me to stand still but the studio photography does not call for long travels. So I have to compensate – constant self improvement, new projects, new equipment. Everything should be in a constant move and I need to be in the center. That the way I like it.

For more than 15 years I am in the fashion, advertising and commercial photography. I have been working for the best Bulgarian magazines and clients, have been engaged by international clients, have seen my picture on the cover of PHOTO magazine after having won their global annual contest.
My team can offer fully blown service and my quality standards are high. Very high.
 
Short list of clients:
magazines: AMICA, BEAUTY, EGOIST, ELLE, EVA, Harper’s Bazzar, HiComm, Madame Figaro, Moda, Playboy
clients: Actavis, Alen Mak, BBB, Bella, Bodyform, BTK/VIVATEL, CSKA, DANON, Bank DSK, Evrokom, F.3.A.R., Flirt lingerie, Delfina, Hillman, Lazarrin cafe, Mtel, FIBank, Prista Oil, Raphael jewelry, Strip underwear, UNICEF